67

FAQ: Dashboard-rapport och statistik

F: Vad är en instrumentpanelsrap port och vad betyder siffrorna?

 

S: Dashboard-rapporten är en rapport som du kan se överst på huvudsidan när du loggar in på Affilbox-systemet.

  • Klick den här månaden - klick som kom från din affiliate-länk den här månaden - detta kan också kontrolleras i Statistik - klicktrough-rapport
  • Konverteringar den här månaden - antal beställningar som din marknadsföring har gett oss den här månaden - Statistik - Konverteringsrapport
  • Provisioner denna månad - alla beställningar (i den valuta du har angett) denna månad - Statistik - Konverteringsrapport
  • Väntande provision - alla väntande konverteringar (i den valuta du har angett) - varje ny provision är i UNDECIDED (väntande tillstånd) - vårt system godkänner/avvisar automatiskt konvertering efter 40 dagar
  • Betalning - hur mycket pengar som väntar på fakturering - provision som redan har godkänts men ännu inte fakturerats. Mer om hur du får ut din provision HÄR
  • Totalt intjänat = betalning (godkänd provision)+ fakturerad (fakturerad)

 

F: Vilka kan provisionstatusarna vara?

S: Provisionsstatus är: Fakturerad, Godkänd, Avvisad eller Väntande.

  • Fakturerad = provisioner som redan har betalats
  • Godkänd = provisioner som har godkänts och som väntar på att betalas ut
  • Avvisad = provisioner som avvisades. Orsakerna kan vara olika - en annullerad/returnerad beställning, en beställning med en grossistkupong.
  • Väntande = provisioner som inte är beslutade. Provisioner godkänns/avvisas 40 dagar efter att de har genererats

 

F: Hur kan jag se hur många klick min affiliate-länk hade under en viss tidsperiod?

S: Du kan kontrollera all statistik angående din affiliate-länk och personliga kod under fliken Statistik i sidofältet.För att se ditt klickresultat klickar du på Genomklickningsrapport så ser du en lista över varje klick du hade på din länk.

 

F: Hur ser jag hur många konverteringar jag hade under en viss tidsperiod?

S: Du kan kontrollera all statistik om dina omvandlingar på fliken Statistik i sidofältet.För att se din omvandlingsstatistik, klicka på Konverteringsrapport så kommer du att se en lista över alla konverteringar du har gett oss.